Program klubu na měsíc červen

Vážení rodiče.

SK Slavie Třebovice pořádá 1.6.2019 od 14:00 hod. v areálu našeho hřiště

DĚTSKÝ DEN – program: soutěže pro děti, zábava, diskotéka a od 17:00 hod.
zápas mužů – Třebovice-Hrušov, poté v 19:00 KÁCENÍ MÁJE, opékání špekáčků
a diskotéka. Tímto by jsme vás rádi pozvali na tuto společensko-sportovní akci.
Další sportovní akce se uskuteční 8.6.2019 od 8:30 do 13.30 hod. a to turnaj O POHÁR STAROSTY MĚSTA TŘEBOVIC,
který je určen mladší a starší přípravce.
A na závěr 22.6.2019 – sobota od 13:00 hod. se uskuteční na našem hřišti
tzv. ZÁVĚREČNÁ, která je určena pro naše přípravky a mladší žáky s rodiči.
Program: 13:30 hod. – zhodnocení uplynulé sezóny a předání cen naším hráčům
                   14:30 hod. – fotbálek s dětmi a rodiči, poté grilování a volná zábava.
Doufám, že přijmete toto pozvání a i s dětmi dorazíte.
(prosím rodiče, aby nahlásili svým trenérům počet zúčastněných např. hráč + 2 rodiče + 2 sourozenci)
Pozn. Starší žáci budou mít tzv. záverečnou po dohodě s trenérem Pavlíkem individuálně.