Pozvánka na Valnou hromadu Sportovního klubu Slavie Třebovice z.s.

Výkonný výbor SK Slavie Třebovice z.s. svolává Valnou hromadu všech členů SK Slavie Třebovice. Zasedání Valné hromady se uskuteční dne 29.9.2023 (pátek) v restauraci na hřišti od 18:00 hod. v areálu Sportovního klubu Slavie Třebovice v Ostravě Třebovicích, na ulici Kochova 5539/6.

Program:

  1. Návrh nových členů Výkonného výboru
  2. Volba předsedy Výkonného výboru
  3. Volba členů Výkonného výboru
  4. Různé

Tímto bychom chtěli pozvat také všechny rodiče, kteří mají své dítě v klubu SK Slavie Třebovice. Každý rodič má hlasovací právo za své dítě, jenž nedosáhlo věku 15 let a má právo se Valné hromady účastnit.

V Ostravě 14.9.2023

Michal Jarecký – předseda klubu

Podobné příspěvky