Přihláška k registraci

Vytištěnou přihlášku můžete obdržet od svého trenéra, nebo si ji stáhnout zde a vytisknout.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte trenérovi.

KE STAŽENÍ

PLATEBNÍ ÚDAJE

Číslo účtu: 444 999 66/5500
Variabilní symbol: příjmení a jméno
Platby se provádějí celoročně, s výjimkou měsíce července, a to vždy k 15. dni v měsíci. Platí se 400 Kč za měsíc.

PLATEBNÍ ÚDAJE

Číslo účtu: 444 999 66/5500
Variabilní symbol: příjmení a jméno
Platby se provádějí celoročně, s výjimkou měsíce července, a to vždy k 15. dni v měsíci. Platí se 400 Kč za měsíc.

Více informací na emailu fotbal.trebovice@seznam.cz